O Nas

Założycielem Policealnego Studium Techniki Dentystycznej jest Centrum Edukacji i Stomatologii "DENTEX" (wcześniej - Zachodnie Towarzystwo Edukacyjne).

 

Szkoła posiada status szkoły publicznej (Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej z dnia 10.02.2000r., nr ew.4321/01/2000 Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze).

 

Jesteśmy jedyną szkołą w województwie lubuskim kształcącą techników dentystycznych. Cykl kształcenia trwa 5 semestrów tj. 2,5 roku w systemie dziennym, również z możliwością kształcenia osób pracujących.

 

Policealne Studium Techniki Dentystycznej w Zielonej Górze realizuje podstawy programowe w zawodzie technik dentystyczny nr  321402 zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej z  dnia 07.02.2012,  (Dz. U.     nr 34, poz., 184), który został poszerzony przez nas, o prace protetyczne ponadprogramowe z nowoczesnej techniki dentystycznej wg. najnowszych standardów Unii Europejskiej, za które uczeń w zdecydowanej większości  nie ponosi dodatkowych opłat.

 

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym posiadającym akredytację Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe technika dentystycznego. Warunkiem przystąpienia Słuchacza do egzaminu zawodowego jest ukończenie i uzyskanie świadectwa szkoły policealnej.

 

Po zakończeniu nauki i zdanym egzaminie, absolwent naszej szkoły otrzymuje dyplom Technika Dentystycznego, świadectwo kwalifikacji, oraz europass – suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim i języku angielskim, co umożliwia dalsze kontynuowanie nauki, a także podejmowanie pracy w kraju i za granicą.

 

Nabór 2017

Nabór do Policealnego Studium Techniki Dentystycznej w Zielonej Górze już trwa, nauka rozpocznie się we wrześniu 2017 roku.

 

Jeśli lubisz precyzyjne zajęcia, masz zdolności manualne oraz wyobraźnię przestrzenną dołącz do nas i zostań technikiem dentystycznym.
Chcesz porównać szkoły kształcące techników dentystycznych, zapytaj o:

 

 • wyniki egzaminów zawodowych oraz jakość kształcenia w Kuratorium Oświaty,
 • czy szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla swoich uczniów w miejscu nauki ( my jesteśmy),
 • czy szkoła posiada min. własne wyposażone pracownie protetyczne, ortodontyczne, odlewnie indukcyjne, laboratorium praktycznej nauki zawodu i gabinet stomatologiczny na potrzeby edukacji, zgodnie z wymogami wyposażenia szkoły i programem nauczania (my posiadamy),
 • czy szkoła posiada doświadczenie oraz profesjonalną kadrę dydaktyczną w kształceniu techników dentystycznych (my posiadamy i z sukcesem kształcimy od 17 lat),
 • czy jest możliwy i indywidualny tok nauczania, (my umożliwiamy),
 • czy szkoła daje możliwości zdobycia zawodu technika dentystycznego dla cudzoziemców i osób niepełnosprawnych (obecnie kształcimy i mamy takich absolwentów).
 • czy u pracodawcy odbywają się praktyki zawodowe przez okres tylko 4 tygodni w całym cyklu nauczania, po wcześniejszym zdobyciu wiedzy praktycznej i teoretycznej w szkole. Jest to zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji. (u nas tak się odbywa),


Tylko taki sposób edukacji daje szansę zdania państwowego egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,


My jesteśmy gwarantem jakości, a wybór należy do Ciebie

 

Nabór 2017 - dołącz do nas już dziś !

Nauczane przedmioty

Kształcenie praktyczne - 80 % (procentowy udział w programie nauczania)

 

 • Wykonawstwo prac protetycznych
 • wykonawstwo prac ortodontycznych
 • modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 • wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji
 • praktyka zawodowa - 2 x po 2 tygodnie
 • prace ponadprogramowe
 • uzupełnienia protetyczne stałe jednoczłonowe licowane materiałami ceramicznymi,
 • uzupełnienia protetyczne stałe jednoczłonowe licowane materiałami kompozytowymi,
 • uzupełnienia protetyczne stałe wieloczłonowe licowane materiałami ceramicznymi,
 • uzupełnienia protetyczne stałe wieloczłonowe licowane materiałami kompozytowymi,
 • uzupełnienia protetyczne kombinowane (protezy szkieletowe umocowane sposobem bezklamrowym za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych),
 • protezy ruchome częściowe nieosiadające wykonane z materiału termoplastycznego – acetalu,
 • protezy ruchome częściowe osiadające z materiału termoplastycznego - nylonu,
 • prace protetyczne z zastosowaniem technologii głębokotłoczenia
 • prace ortodontyczne grubołukowe,
 • prace ortodontyczne set-up.

 

Kształcenie teoretyczne - 20% (procentowy udział w programie nauczania) :

 

 • technika dentystyczna
 • ortodoncja
 • anatomia z elementami fizjologii
 • promocja i profilaktyka zdrowia
 • pierwsza pomoc
 • modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 • materiały i technologie w technice dentystycznej
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • podstawy psychologii, socjologii i etyki
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • język niemiecki zawodowy
 • język migowy
 • wychowanie fizyczne
   

Współpraca

W celu zapewnienia naszym słuchaczom najwyższego poziomu nauki, współpracujemy z  renomowanymi  firmami w zakresie urządzeń i materiałów do praktycznej nauki zawodu, a także kursów i szkoleń popartych certyfikatami (VITA Zahnfabrik, HOLTRADE, , Silesia-Dental, Ardent, DT-SHOP, CHIFA, ZEM, AMD DENTECH, KERR, FALCON, ZERMAPOL, POLKARD, KAVO i wiele innych). Dla potrzeb bieżącej edukacji współpracujemy z gabinetami stomatologicznymi NZOZ „DENTEX” Centrum Stomatologii w Zielonej Górze oraz Laboratorium Protetycznym „DENTEX”.

Kontakt

Policealne Studium Techniki Dentystycznej

 

ul. Towarowa 14, 65-114 Zielona Góra

 

tel.: (68) 452 16 61;

e-mail: biuro@szkola-dentystyczna.zgora.pl , sekretariat@szkoladentystyczna.pl

 

www.szkoladentystyczna.pl

 

 

Nabór 2017 - dołącz do nas już dziś !